Zauberschüler Joshua London.

 

Magic Workshop Ditzingen

 

Gründung der Zauberschule Mister Magic mit Bürgermeister Alfred Seeger Karlsbad